Sponsorer

Lyst til å være med å støtte et unikt tilbud i regionen?

Nærbø Kunstløpklubb er et unikt tilbud for barn og voksne. Det er to kunstløpklubber i Sør-
Rogaland og Nærbø er en av dem. Det er vi stolte av!

Per i dag er dette en liten klubb med 33 medlemmer, som er en del av Nærbø Idrettslag. Vi
har medlemmer fra Egersund i sør til Bryne i nord. En klubb for regionen!!

Styret består av 6 personer som har møter ca en gang per måned og som jobber hardt for
å gjøre Nærbø Kunstløp til et best mulige tilbud for barn og voksne. Vi har visjoner om at
klubben skal være en plass der alle kan få lære, få utfordringer og oppleve mestring.

Men nå er det engang sånn at det er ikke bare å plukke en kunstløptrener på gata. I denne
sporten må det være trenere som er utdannet og kvalifiserte til jobben. Dette koster penger.

Vi er avhengig av en trener for å få en kontinuitet i arbeidet og oppbygging av klubben.
Vi er også avhengig av stabile inntekter over tid. I Nærbø Kunstløp har vi inntekter fra
medlemsavgift, dugnader, salg og utleie av utstyr. Men for å kunne betale en trener
er ikke dette nok. Derfor er vi avhengige av noen som kan støtte oss økonomisk som
kunstløpsponsor.

Vi håper å få økonomisk støtte til å ansette en fast trener i ca 50 % stilling. Dette vet vi vil få
positive ringvirkninger for klubben. Det vil komme flere medlemmer – fører til økt inntekt
i medlemsavgiften. Med flere medlemmer vi vil kunne utføre flere dugnader – fører til økt
inntekt gjennom å gjøre mer arbeid. Flere medlemmer vil og føre til økt utleie av utstyr og
salg i «Skøyteshop».

Vil din bedrift være sponsorpartner i Nærbø Kunstløpklubb?

Ta kontakt for opplysninger og fordeler ved å bli sponsor.

Anita Høyland: 91 81 19 39.

Mvh Nærbø Kunstløp, styret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar